pRAVIDLA

Pokud není uvedeno jinak, platí pravidla pro obě dráhy vysokých lanových překážek.

  1. Vstup na dráhy pouze za přítomnosti personálu lanového parku a s jeho souhlasem.

  2. Na dráhy vysokých lanových překážek je možný vstup pouze v obuvi s pevnou patou a špičkou.

  3. Zákaz vstupu pod vlivem alkoholu, drog, omamných nebo jiných návykových látek.

  4. Dobrý zdravotní stav, maximální váha 115 kg.

  5. Dětem do 15 let není povolen vstup na červenou dráhu.*

  6. Děti do 12 let mohou na žlutou dráhu pouze v doprovodu dospělého.

  7. Vstup dětí a osob menších než 160 cm upravují speciální pravidla (viz níže).

PRAVIDLA PRO VSTUP DĚTÍ A OSOB MENŠÍCH NEŽ 160 CM

Pro vstup na dráhu musí dítě/jednotlivec splňovat všechny uvedené předpoklady (tj. věk, výšku a mít doprovod, je-li požadován).

ŽLUTÁ DRÁHA

Výška:
Doporučená minimální výška pro vstup je 110 cm.
Výška menší než 135 cm – nutný doprovod osoby vyšší než 135 cm odpovídajícího věku.
Výška větší než 135 cm – pro vstup je limitující pouze věk.

Věk:
Děti mladší 9 let mohou na dráhu pouze v doprovodu osoby starší 12 let.
Děti od 9 let (včetně) mohou na dráhu ve dvojici (dva 9letí nebo starší společně).
Děti od 12 let (včetně) mohou na dráhu samostatně.

ČERVENÁ DRÁHA

Výška:
Dráha je postavena jako obtížná a její konstrukce neumožňuje bezproblémový pohyb osob menších než 160 cm.
Výška nad 160 cm – limitující je pouze věk.
Výška pod 160 cm – nutný doprovod minimálně jedné osoby vyšší 160 cm.

Věk:
Věk alespoň 15 let – limitující je pouze výška.
Věk pod 15 let – nutný doprovod starší osoby a před vstupem je potřeba projít ŽLUTOU dráhu.

Pro vstup na ČERVENOU dráhu je třeba dodržet oba předpoklady, které můžete porovnat v tabulce níže:

VýškaVěkDoprovod a další požadavky
Nad 160 cm15 a víceBez omezení
Nad 160 cmMéně než 151 dospělý + projití žluté dráhy
Pod 160 cmMéně než 152 dospělí + projití žluté dráhy
Pod 160 cm15 a víceOsoba vyšší než 160 cm

 

*Děti do 15 let mohou na ČERVENOU dráhu až po projití ŽLUTÉ dráhy. Toto pravidlo ovšem doporučujeme všem návštěvníkům.

Z důvodu bezpečnosti může na ČERVENÉ dráze jedna dospělá osoba doprovázet maximálně 2 děti. Děti od 12 let může doprovázet osoba od 15 let.

Pokud je z důvodu bezpečnosti dítěte vyžadován doprovod další osoby / dalších osob, musí tyto také zaplatit vstup za projití dráhy.
Pokud je z důvodu bezpečnosti dítěte vyžadováno před vstupem na ČERVENOU dráhu projití ŽLUTÉ dráhy, je třeba za tento vstup také zaplatit.
Ve výjimečných případech si lze jako doprovod na dráhu zaplatit instruktora. Toto je možné pouze v případě, je-li volný instruktor k dispozici.

OBECNÁ PRAVIDLA

V zájmu bezpečnosti může obsluha lanového parku komukoliv (včetně zákazníkům, kteří již zaplatili) zakázat vstup na dráhy vysokých lanových překážek.
Při programech nelze použít vlastní jistící techniku.